تبليغات
تبلیغات در دانشجو کلوب محک :: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ::
جستجوگر انجمن.براي جستجوي مطالب دانشجو کلوپ مي توانيد استفاده کنيد 
برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید
 
امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

بارگذاري جرثقيل 2

نویسنده پیام
 • senior engineer
  آفلاین
 • مدیرکل سایت
  *******
 • ارسال‌ها: 16,405
 • تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
 • اعتبار: 587
 • تحصیلات:لیسانس
 • علایق:نگاه کردن توی چشم...
 • محل سکونت:خونمون
 • سپاس ها 40812
  سپاس شده 37098 بار در 12451 ارسال
 • امتیاز کاربر: 1,035,949$
 • حالت من:حالت من
ارسال: #1
بارگذاري جرثقيل 2
البته ضريب تعادل را تا سال 1973 از جدول صفحة قبل استخراج مي كرده اند اما در سال 1974 جدول زير براي آن ارائه شد و ما در محاسبات از همين جدول استفاده مي كنيم.
همچنين جدول زير را براي سه ضريب E (مدال الاستيسيته) G (مدول برشي) و at (ضريب خطي حرارتي) براي دو جنس مختلف داده مي شود.

انتخاب جنس
براي السكلت فلزي جرثقيل و مسير حركت آن از فولاد st37 و يا st52 طبق ديني DIN17100 استفاده مي شود.
براي محاسبة پل اصلي جرثقيل نيروهاي زير را تعريف مي كنيم.
1- بار وزن پل و متعلقات اضافي كه به آن متصل است
2- بار متحرك كه شامل بار كاري ( ) وزن كالسكه (GO) و نيروي شتاب ناشي از حركت بار ® كه كل آن را با (GP) نشان مي دهيم.
3- نيروي جانبي افقي KL
آنچه بديهي است اين است كه Gg و GP و هم چنين KL برروي پل ممان خمشي ايجاد مي كنند كه با نوشتن معادلات آنها مي توان ماكزيمم ممان را به دست آورد.

ممان خمشي
الف) ممان خمشي بار مرده (Gg)
با توجه به شكل داريم

با مشتق گيري از معادلة فوق متوجه مي شويم كه بازاي ممان خمشي بار مرده ماكزيمم است.
پس:


ب) تعيين نيروي شتاب ناشي از حركت بار قلاب (K)
اگر شتاب حركت قلاب بالابر b و سرعت آن v باشد زما شتاب راه اندازي ta خواهد بود كه برابر است با,
يا
پس نيروي شتاب عبارت است از:


بنابراين بار متحرك كل برار باست با:
بار توسط چرخهاي كالسكه برروي پل وارد شده كه براي تعيين ماكزيمم ممان خمشي بايد اين بار در خطرناكترين وضعيت قرار گيرد.
ج- ممان خمشي بار زنده
1- فشار چرخها (با توجه به شكل زير) نامساويند
اگر باشد با توجه به شكل فواصل و برابرند با

و نيروي برشي در تكيه گاه برابر است با

دهانة جرثقيل است يا به عبارت ديگر طول پل (كه براي اين طراحي 15.5 متر است) S و ممان خمشي ناشي از نيروي چرخها


معادلة سهمي
با مشتق گيري از معادلة ممان خمشي فوق مي توان ماكزيمم آن را به دست آورد.بنابراين مقدار ماكزيمم ممان خمشي بار زنده در اين حالت بارگذاري، با جاگذاري فوق در معادلة ممان به دست مي آيد:
و به همين ترتيب ممان ماكزيمم ناشي از بار چرخ سمت راست برابر است با:

كه دياگرام ممان آن در شكل (23-2) رسم شده و آنچه بديهي است اينكه و در محاسبات بايد را مبنا قرار داد.
2- فشار چرخها مساويند
در اين حالتن كه بار زنده بر چهار چرخ كالسكه كه به طور يكسان تقسيم مي شود ممان خمشي ماكزيمم را مي توان با جاگذاري مقادير زير تعيين كرد.
و در آن مي باشد.
در اين زمان بايد ضرائب و را در ممان هاي خمشي وارد كرده و سپس تنش موجود را با تنش مجاز فلز مصرفي در پل مقايسه كنيم.

حداقل مدول مقطع پل
كه در آن تنش مجاز خمش مي باشد از طرفي مي توان نوشت

و مدول مقطع پل جرثقيل است
براي فولاد st37 تنش مجاز بار مي باشد.
د- ممان خمشي بار جانبي
در اثر ترمز كردن جرثقيل در طول سالن نيروي ترمز به اسكلت فلزي ازجمله پل جرثقيل وارد مي شود كه ما آنرا با نشان داده و به طريق زير محاسبه مي كنيم.
نيروي اصطكاك = نيروي ترمزي = نيروي اينرسيb=شتاب كند شونده
=ضريب اصطكاك
با فرض ضريب اصطكاك مساوي 0.10 مي توان شتاب b را به دست آورد.
چنانكه قبلاً در مورد بار و مشاهده شد ماكزيمم ممان خمش در خطرناكترين وضعيت كه بار به فاصله B2/1 از وسط دهانه جرثقيل مي باشد بدست مي آيد. در اينجا نيز ممان خمش ناشي از باد جانبي بهمان ترتيب عمل مي كند.


و m وقتي صادق است كه بار چرخهاي كالسكه يكسان باشد در غير اين صورت از رابطه زير استفاده مي كنيم.

و تنش بار جانبي برابر است با

و جمع كل تنش خمش در حالت دوم (HZ) بارگذاري برابر است با:


كه تنش مجاز خمشي در حالت HZ برابر مي باشد.
3- نيروي برشي
در شكل (22-1) معادله نيروي برشي در فاصلة X از تكيهع گاه سمت چپ برابر است با

و ماكزيمم نيروي برشي بار مرده عبارت است از

در شكل (24-2) معادلة نيروي برشي بار زنده در فلاصلة x از تكيه گاه سمت چپ برابر است با

و ماكزيمم نيروي برشي در فاصله x=0 به دست مي آيد كه برابر است كه:

و ماكزيمم نيروي برشي در x=0 هنگاميكه دو بار نامساوي و بر چرخهاي كالسكه وارد شده عبارت است از:

1- تنش برشي ناشي از خمش در اثر تيروهاي برشي و برابر با

- ممان استاتيك سطح
- ممان اينرسي حول محور zها
b- پهناي پروفيل مقطع در محل مورد نظر
2- تنش برشي نرمال ناشي از بار زنده (ماكزيمم) (Boxconstruction girder)
تجزيه نيروهاي وارده بر پل جبعه اي
a1 – مقطع براي تنش نرمال و تنش برشي ناشي از خمش (M2 مركز برشي)
a2 – مقطع براي تنش برشي ناشي از پيچش (N2 مركز پل)
همانطور كه قبلاً ذكر شد از مقطع a1 تنش هاي خمش و تنش بر ناشي از خمش به دست مي آيد و از مقطع b2 تنش برش ناشي از پيچش را مي توان به صورت زير حساب كرد.
P- بار زنده وارد بر يك ريل

b- پهناي پل (مركز به مركز دو جان قوطي پل)

Amin- سطح مقطع متوسط (سطح هاشورخورده)

در پايان متذكر مي شويم كه مجموع تنش هاي برشي نبايد از تنش مجاز برشي تجاوز كند.

كه تنش مجاز بوده و مقدار آن براي فولاد st37 برابر
3- كمانش – چپ شدگي (بيرون زدگي)
4- در مورد كمانش و چپ شدگي (Crippling –Buckling) اين 4114 دستوراتي را ذكر كرده است كه تماماً در مورد پلهاي مشبك (LATTIC CIRDERS) و يا پل تيرآهن مي باشد لذا چون در اين طراحي پل جرثقيل از نوع (BOKGIRDER) مي باشد آوردن و دستورات ذكر دشه در اين 4114 چندان ضروري نبوده و شايد هم لازم نباشد بدين خاطره و به علت عدم دستيابي به قوانين كنترل كمانش و چپ شدگي در بارة پلهاي جعبه اي ما از اين مقوله صرفنظر مي كنيم.
4- ايمني ايستادگي (stabllity)
مساله ايمني ايستادگي (ايمني از واژگ.ن) هم براي اجزايي كه حركت دوراني دارند و هم براي كلية جراثقال ها در حالتي كه بتوانند حول يك مجپ بشوند قابل اهميت است لذا استاندارد صنايع آلمان (DIN) رابطة زير را كه جرثقيل با حداكثر بار و بدون فشار باد كار مي كند.


5- تغيير شكل پل (تعيين خيز ماكزيمم)
خيز و تغيير شكل زياد پلهاي اصلي سبب نوسانات برروي طول پل و تأثيرات نامطلوب هنگام كار جرثقيل مي شود به منظور اينكه خيز را حد مجاز نگهداريم بايد پل به قدر كافي داراي ارتفاع بلند و ممان اينرسي مناسب باشد همانطوريكه در تئوري ذكر گرديد.
هرچند هم اكنون قانون مخشص و قابل ذكري براي تعيين جحد مجاز تغيير شكل هاي پل جرثقيل (در محدوده الاستيك دادهن نشده است با اينحال استاندارد صنايع آلمان (DIN20) محدوديت زير را مشخص كرده است)
براي جراثقال برقي

براي جراثقال دستي

معادلة منحني تغيير شكل كلي تير از رابطة زير به دست مي آيد

باتوجه به شكل مشخص است كه خيز ناشي ازبارمرده(وزن پل) برابر است با:

و خيز ناشي از بار زنده در صورتيكه باروي چرخا مساوي باشند برابر است با:

كه در آن مي باشد.
هنگاميكه بار چرخهاي كالسكه برابر نباشد از معادلة تغيير شكل پل كه در زير مي آيد مشتق گرفته و مساوي صفر قرار داده تا فاصله اي كه در آنجا حداكثر معلوم گردد.® جمع دو بار P1 و P2
(b) فاصلة متناظر بار P1 از برآيند R
(s) دهانة جرثقيل مي باشد
و معادله اي كه فاصله اي از طول پل را كه در آن محل خيز ماكزيمم است به دست مي دهد بصورت زير است

و خيز كل پل عبارت است از

تذكر: علامت منفي در رابطة خيز به اين معني است كه تغيير شكل در جهت منفي محور y-y ايجاد مي گردد. حال به محاسبة پل اصلي جرثقيل مورد طراحي پرداخته كه لازم است قبل از شروع اطلاعات زير را براي طرخ مقطع بيان كنيم
1- ظرفيت مجاز جرثقيل: 16 تن
2- دهانه جرثقيل: 1505 متر
3- ارتفاع قلاب: 6 متر
4- نوع بالابر: بروني EE11-8/16-6/4P4/1f
با استفاده از كاتالوگ سازنده موجود در جدول
5- محل كار جرثقيل: محوطة انبار كارگاه قالبسازي
6- گروه مكانيزم FEM-1AM
7- گروه اسكلت فلزي (FEM-5)DIN-II
8- سرعت بالابر: 5/0 و 4 متر بر دقيقه
9- سرعت كالسكه: 5 و 20 متر بر دقيقه
10- سرعت پل: 10 و 4 متر بر دقيقه
11- نوع جرثقيل: دو پل، تمام برقي، بدون راهرو كابين
12- كنترل: توسط كليد آويز (PushButton) متحرك در طول پل از كف كارگاه
13- برق مصرفي: 380 ولت 50 هرتز
در اينجا نيز چون مبناي اوليه محدوديت خيز پل مي باشد با فرض اينكه خيز پل در اثر بار زنده و بار مرده از دهانة جرثقيل تجاوز نكند ممان اينرسي لازم براي مقطع پل را به دست مي آوريم چنانكه در محاسبات مربوط مالسكه نشاهده شد بار چرخهاي روي پل يكسان نبوده بنابراين از معادلة تغيير شكل پل جهت تعيين حداقل ممان اينرسي لازم براي مقطع پل به ترتيب زير استفاده مي كنيم.


فرض مي كنيم كه خيز ناشي از بار زنده خيز كل باشند بنابراين

معادلة تغيير شكل پل وقتي بار چرخهاي كالسكه يكسان نيست


براي تعيين نقطه اي از طول پل كه خيز در آمجا ماكزيمم است از معادله زير استفاده مي كنيم.


دهانه جرثقيل

فاصلة چرخهاي كالسكه


حال به تعيين نقطه اي از پل كه خيز ماكزيمم در آنجا اتفاق مي افتد مي پردازيم.
حال مقدار فوق را در معادله تغيير شكل پل قرار داده تا از آنجا حداقل ممان اينرسي لازم به دست آيد:


حداقل ممان اينرسي لازمچنانكه معلوم است اولاً از پل بصورت پروفيل تيرآهن نمي توانيم استفاده كنيم بخاطر ايمكه تيرآهن كه چنين ممان اينرسي داشته باشد حداقل ارتفاعش كمتر از يك متر نبود كه اين مناسب دهانة جرثقيل مورد طراحي نمي باشد لذا از مقطع پل جعبه اي (Box Birder) مي توان استفاده كرد و مقطع زير را انتخاب مي كنيم. DIN17100-RST37-2


چون بار چرخهاي كالسكه مساوي نيستند و مي باشد پس


و ممان بار گسترده وزن:

وزن پل


با توجه به گروههاي تعريف شده در ابتداي محاسبات و با استفاده از جدول

پس ممان بار جانبي


حال تنش ها را محاسبه مي كنيم
الف) تنش خمشي بار اصلي


ب) تنش خمشي بار جانبي

ج – جمع كل تنش در حالت بارگذاري برابر است با


د- كل تنش فشاري موجود در پل برابر است با


هـ – تنش برشي نرمال


تنش برشي ناشي از خمشد) تنش برشي ناشي از پيچشسطح مقطع متوسط

ميانگين ورق هاي جان


و تنش كل برشي در مقطع پل جرثقيل عبارت است ازتنش معادل را كه بايد جهت كنترل نهايي تنش ها تعيين كرد مي توان از رابطة زير به دست آورد.كنترل قطعات از نظر خستگي
گروه اسكلت فلزي FEM-5

ضريب خستگي

با استفاده از حالت استاندارد
الف) كشش طولي – حالت:
مرجع
- با استفاده از منحني داريم:

تنش خستگي مجاز

ب- كشش جانبي – حالت
مرجع
با استفاده از منحني هاي و و داريم
تنش مجاز خستگي

ج- برش با استفاده از منحني و داريم

محاسبة حداكثر خيز در پل جرثقيل
خيز ناشي از بار زنده چنانكه قبلاً معادلة آن را نوشتيم عبارت از:

و خيز ناشي از بار مرده برابر است با:


علامت منفي خيز نشان مي دهد در جهت منفي محور y-y به وجود آمده است صرف نظر كرده ايم و خيز كل برابر است با


با توجه به اينكه مي باشد سپس نتيجه مي گيريم كه داراي اطمينان است.
محاسبات كله گي دو سر پل (ENECAKRIAGE)
براي محاسبات كله گي مانند قبل بايد نيروهاي وارد بر آن را در خطرناكترين وضعيت معلوم كنيد براي اين منظور بايد كالسكه را در انتهاي پل قرار دهيم تا بار ماكزيمم روي كله گي مشخص شود.
- وزن كل پلهاي جرثقيل
- حداقل فاصلة بار از يك چرخ كله گي
- حداكثر نيروي وارد بر كله گي
- حداقل نيروي وارد بر كله گي
حال كافي است كه كله گي را براي حالي كه دوباره بر آن (در محل اتصال پل به كله گي) وارد مي آيد طرح كنيم
با توجه به صفحة قبل داريم:
- وزن كله گي
و - بار ماكزيمم (فشار چرخ) روي چرخها ني باشد.
حال به تعيين مقطع مورد نياز براي كله گي پل به صورت زير مي پردازيم


G- وزن واحد طول (187)
S دهانه پل


طول كله گي (L)
با داشتن داده هاي فوق نيروها را تعيين مي كنيم.


با فرض اينكه دوباره ماكزيمم در محل اتصال پل به كله گي به آن وارد مي شود و يا اينكه خيز ماكزيمم در وسط كله گي نبايد از تجاوز نمايد به طرح مقطع كله گي مي پردازيم.با توجه به خيز ماكزيمم فوق و ملاحظات جاسازي جرثقيل مقطع زير را كه از طريق جوشكاري چهار پليت به دست مي آيند انتخاب مي كنيم.
جنس فلز مصرفي براي كله گي (RST37-2) مي باشد
سطح مقطع

وزن واحد طول

لازم به ذكر است كه ممان اينرسي محاسبه شده در قسمت قبل فقط براي مقطع قوطي بوده ولي بايد در نظر داشت كه در محل اعمال نيروها ورقهاي انتهاي پل و كله گي ( ) HEAVYGUSET اطمينان بيشتر از دخالت دادن ممان اينرسي آنها در و خودداري مي كنيم.

ممان بار جانبي برابر است با:

با توجه به گروه انتخابي براي اسكلت جرثقيل داريم


تنش خمشي:
الف) تنش خمشي ناشي از بار اصلي

تنش خمش بار جانبي

تنش خمش كل

تنش برشي
الف) تنش برشي نرمال

تنش برشي خمشي

وزن كل كله گيممان استاتيك سطح


ج- تنش برشي ناشي از پيچش
e- فاصلهد) تنش برش كل عبارت است از:تنش معادل در كله گي جرثقيل به صورت زير حساب مي شود.كنترل تنش هاي قطعات از نظر خستگي

(K) ضريب خستگي

با استاندارد (FEM)

الف) كشش يا فشار طولي: حالت (و جمع 0.31) و با استفاده از منحني هاي و داريم
تنش خستگي مجاز

ب) فشار يا كشش جانبي – حالت
مربع
با استفاده از منحني و داريم
تنش خستگي مجاز

ج) برش
استفاده از منحني هاي 45(Ix) و A1
تنش مجاز خستگي

و خيز ماكزيمم در وسط كله گي با فرض اينكه دو بار در وسط دهانة چرخهاي كله گي وارد آيد محاسبه مي كنيم
قبلاً يادآور شديم حداكثر تنش نبايد بيشتر باشد ولي مي تواند مساوي آن باشد.


از خيز وزن گسترده كله گي بعلت كوچكي صرفه نظر مي شود.
با توجه به اينكه مي باشد پس نتيجه مي گيريم كه سازنده قابل اطمينان است. تعيين تير حمال مسير حركت جرثقيل در طول سالن
CRANE-RUNWAYGIRDER) بديهي است جرثقيل سقفي بايد در طول سالن برروي ريل حركت كند هرگاه سالن از نوع بتني پيش ساخته نباشد لازم است جرثقيل روي تير كه در زمانة بين ستونهاي سالن و در ارتفاع معيني از سالن قرار مي گيرد حركت كند كه ما ان را تير حمال مسير جرثقيل مي ناميم براي طراحي تير حمال مسير طولي بايد نوع بارگذاري و مقدار آن و فواصل تكيه گاههاي آن (فواصل ستونها) معلوم باشد لازم به توضيح است كه ما به محاسبة خيلي دقيق و جزيي تير حمال مسير كه بايد به صورت تير سراسري درنظر گرفته شده و بار متحرك برروي آن وارد آيد و در واقع وقتي اين بار متحرك برروي يك دهانه از طول سالن حركت مي كند تأثير بر دهانه هاي ديگر تير حمال دارد و دياگرام ممان خمشي آن داراي نوساناتي در طول تير حمال بوده و در زير بار ممكن است ماكزيمم نباشد نپرداخته فرض مي كنيم كه بار متحرك چرخهاي كله گي فقط توسط تير حمال در يك دهانه تحمل گرديد كه با اين فرض ضريب اطمينان پروفيل طراحي براي مسير را بالا مي بريم.
در صنهت جرثقيل سازي معمولاً براي تير حمال مسير از پروفيل تيرآهن IPS استفاده مي شود مع الوصف پروفيل هاي تيرآهن و قوطي را نيز مي توان بكار برد از محسنات مربوط به كله گي بارهاي ماكزيمم و مي نيمم روي چرخ كله گي براي جرثقيل 16 تني مورد نظر مشخص شده است.مطابق استاندارد صنايع آلمان (DIN) داريم
نيروي جانبي

نيروي طولي

با داشتن نيروها چون دوبار R متحرك است بنابراين ممان خمشي و خيز ماكزيمم تير ممان از رابطه اي كه در تئوري پل اصلي جرثقيل ذكر گرديد به دست مي آيد اما در اينجا خيز ماكزيمم ناشي از بار زنده نبايد از طول تير حمال در يك دهانه سالن (بين دو ستون) تجاوز كند با استفاده از اين مطلب ممان اينرسي لازم را به دست مي آوريم.

(p بار روي چرخ كله گي
(b فاصله دو چرخ كله گي بار بار مساوي p مي باشند.
(s’ دهانه تير حمال مسير
حال با توجه به و با مراجعه به جداول تيرآهن بال پهن IPB تيرآهن زير را انتخاب كرده و با قرار دادن ريل چهار سر مشخصات آن را بدست مي آوريم.

حال به محاسبة ممان خمشي ماكزيمم بار زنده و بار مرده مي پردازيم:و ممان بار جانبي برابر است با


تنش خمش تير حمال
الف) تنش خمش در حالت اول (H)تنش حمش بار جانبي
ب) تنش خمش بار جانبي


تنش خمش كل براي حالت دوم (HZ) برابر است با


هـ) تنش فشاري ماشي از نيروي طول RV


و) تنش فشاري كل عبارت است از:


تنش برشي
الف) تنش برشي نرمال


ب) تنش برشي ناشي از خمش
ج) تنش برشي كل عبارت است از:


كنترل چپ شدگي
مطابق دين 4114 داريم (DIN)

(VR از فرمول صفحة قبل ضريب چپ شدگي (CRIPPING)
تنش چپ شدگي
براي تيرآهن انتخاب شد مقدار برابر است با:بنابراين ضريب چپ شدگي تير حمال برابر است با:


پس تير حمال مسير حركت در مقابل چپ شدگي مقاوم است.
كنترل كمانش
الف) بر اساس استاندارد دين4114 جهت كمانش از رابطة زير استفاده مي كنيم.ب) از روي جدول داريم
تنش مقيسه اي چپ شدگي ايده آل
بنابراين تير حمال در مقابل كمانش هم پايدار استخيز ماكزيمم در تير حمال مسير جرثقيل

با توجه به اينكه است پس نتيجه مي گيريم كه قابل اطمينان است
طراحي ستونهاي اصلي
بريا طراحي ستونهاي اصلي از آئين نامه AISC كه در ايران متداول است بهره مي گيريم
تعيين مقطع ستون
الف) تعييم بارهاي وارده بر ستون در بحراني ترين وضعيت (تا به حداكثر ضريب اطمينان برسيم) براي اين منظور فرض مي شود كه كالسكه ارابه) در منتهي اليه پل قرار گرفته

مفروضات و مشخصات فني عبارتند از
دهانة تير حمال مسير يا فواصل ستونها
ارتفاع ستونها
دهانه جرثقيل
وزن كالسكه
وزن حداكثر بار
وزن پل و كله گي
و با ممان گيري نسبت به نقطه اي مي توان را به دست آورد يعني


در نتيجه ماكزيمم بار محوري وارد بر ستون عبارت است از
(gc وزن تير حمال


با استفاده از آئين نامه AISC در مورد طراحي ستونهاي داخل سالن و براي جرثقيل سقفي متحرك بارهاي اصلي وارد بر ستون به صورت زير محاسبه مي شود.

(P بار اصلي محوري وارد بر ستون

(Ud ضريب ديناميكي

(PH نيروي افقي ناشي از ترمز يا شتاب گيري كالسكه


(Pe نيروي افقي ناشي از ترمز يا شتاب گيري پل و كله گي

(P* بار اصلي محوري وارد بر ستون

ب- انتخاب مقطع ستون: با توجه به بارهاي وارده ستونها را از دو تيرآهن ناوداني شكل انتخاب مي نمايم ابتدا دو تيرآهن ناوداني UNP را نيمرخ 300mm را مطابق شكل زير مورد بررسي قرار مي دهيم.
مشخصات ستون ساده عبارتست از
بنابراين مشخصات ستون مركب به صورت زير محاسبه مي شود
در طرح ستون مذكور فرض مي‌شود كه ساونها از سمت فندانسيون گيردار و از سمت بالا آزاد باشند بنابراين بر اساس آئين‌نامه AISC مقدار ضريب طول موثر در صفحه خمش (K) را براي محاسبه عمل ضرب لاغري برابر1.2 را در نظر مي‌گيريم.


در طرح ستون كه تحت بار محوري و لنگر خمشي قرار دارد روش محاسبه پيشنهادي بر اساس آئين‌نامه جديد AISC به صورت زير مي‌باشد(I)


(II)
تنش محوري موجود محاسبه شده مي‌باشد.
تنش محوري كمانش وقتي كه نيروي محوري به تنهايي اثر نمايد
تنش فشاري موجودذ محاسبه شده حاصل از لنگر خمش
تنش مجاز حاصل از لنگر خمشبراي تعيين تنش محوري مجاز در كمانش وقتي كه نيروي محوري به تنهايي اثر نمايد روابط لازم با توجه به آئين نامه جديد AISC به صورت زير مي باشد.براي فولاد st37 كه فولاد توليدي ايران مي باشد تنش حد گسيختگي برابر و مدول يانگ برابر مي باشد.


ضريب اطمينان (F.S) براي تعيين تنش مجاز فشاري كمانش در جهت عبارت از:


به همين ترتيب تنش مجازي فاشري كمانش در جهت عبارت است از
بنابراين بايد از فرمول II استفاده كرد كه در اين فرمول از رابطه زير به دست مي آيد.كنترل مقطع در جهت X
براساس آئين نامه AISC براي ستون مورد نظر درنظر گرفته مي شود.

بنابراين در جهت X مسبت به بارهاي وادره ضعيف مي باشد
كنترل مقطع در جهت Y

مقطع در جهت Y نسبت به بارهاي وارده نيز مناسب نيست پس با مقع دذيگري را درنظر بگيريم. براي بهبود مطلب فوق مقطعي را به صورت زير عرضه مي نمائيم.
بنابراين مشخصات ستون مركب به صورت زير محاسبه مي شود.

كنترل در جهت x
مقطع انتخابي در جهت x مسبت به بارهاي وارده (با توجه به اينكه است) مناسب مي باشد.
كنترل در جهت Y
مقطع انتخابي در جهت Y نسبت به بارهاي وارده نيز مناسب مي باشد. بنابراين از دو تير ناوداني با ارتفاع 32cm استفاده مي كنيم.
لازم به توضيح است كه در طراحي ستونها فرض بر اين بوده كه ممانهاي ناش ياز ترمز يا شتاب گير كالسكه و پل بطور مجزا اثر نمايد چه در كارهاي صنعتي و چه در كارهاي ساختماني براي ااتصال دادن تيرآهن هاي I و ناوداني از قيد استفاده مي شود كه اين قيد نيز براي خود محاسباتي دارند كه در ادامه آنها را مورد بررسي قرار م دهيم نيروي وارد به آنها و خمش هيا وارد را به طور دقيق حساب مي كنيم تا سازه اي كاملاً قابل اطمينان داشته باشيم.
طرح قيدهيا ستون
شكل زير يك ستون با قيدهاي افقي نشان م دهد.
اگر جزء كوچك 2 را مورد مطالعه قرار دهيم براي برقراري شرط تعادل رابطه زير بايد صدق كند.
نيروي T در تمسة توليد لنگر خمش و در جوشهاي اتصال آن توليد برش مستقيم و برش ناشي از پيچش مي نمايد لنگر توليد شده برابر است با


(W مقطع تسمه
ميزان تنش مجازي براي st37 برابر 1600 كيلوگرم بر سانتي متر درنظر مي گيرد. بر اساس آئين نامه AISC ميزان نيروي برشي در ستون كه فقط تحت بار محوري قرار دارد 0.02 بار محوري مي باشد هرگاه ستون علاوه بر بار محوري تحت تأثير نيروي برشي ناشي از بار غير محوري قرار گيرد بايد آن را به نيروي برشي بخاطر بار محوري جمع كرد يعني
(V نيروي برشي در جهت محور X

ضخامت (t) و پهناي قيد (b) از روابط تقريبي زير بدست مي آيند.


(b فاصلة مراكز ثقل ستونهاي تك پايه كه برابر 30cm است.
با مراجعه به شكل ديده مي شود كه بين برش حاصل بر قيد و برش بر مقطع ستون رابطة زير برقرار است.


لنگر خمش حاصل بر هر قيد
با توجه به فرمولهاي فوق الذكر محاسبات را به صورت زير انجام مي دهيم
الف) تعيين ابعاد و فاصله قيدها


ضخامت قيد انتخابي


ارتفاع قيد

فاصله قيدها از يكديگر در طول ستون 55 سانتي متر (a)پهناي قيد انتخابي
ب- كنترل كمانش ستون تك پايه
براساس آئين نامه AISC لاغري ستون تك پايه بايد از دو رابطة زير پيروي نكند.

ضريب لاغري ستون تك پايه در جهت X

لاغري ستون تك پايه
كه r شعاع زيراسيون ستون تك پايه نسبت به محور كمانش Y-Y ، K ضريب لاغري مؤثر مي باشد. بر اساس آئين نامه مذكور K=1 فرض مي شود.


ج- كنترل قيد از نظر نيروي فشاري
مطابق آئين نامه AISC بايد وصله را در برابر نيروي فشاري به منظور جلوگيري از كمانش كنترل كرد. در اين حالت نيز K=1 فرض مي شود.


با داشتن مقدار ئ بال استفاده از رابطة مربوط را به دست مي آوريم.
تنش فشاري مجاز از كمانش

طرح صفحة پاي ستون:بر ااس آئين نامه AISC تنش مجاز صفحة پاي ستون 0.75 تنش حد تسليم مي باشد.

تنش فشاري مجاز بتن از رابطة زير به دست مي آيد

كه تنش حد گسيختگي بتن مي باشد كه با توجه به نوعت بتني مصرفي مشخص مي گردد و ما آن را حد متوسط ايمني درنظر گرفته ايم


براي تعيين ابعاد صفحة پاي ستون بايد توجه كرد كه تنش فشاري در صفحه از حد تنش فشاري مجاز بتن بيشتر نشود بنابراين.
براساس آئين نامه AISC هرگاه خروج از مركز C بيشتر از باشد براي تعيين ضخامت صفحة به صورت زير عمل مي شود.


تعيين ضخامت لازم در جهت X:


با مقايسه دو ضخامت حاصل ضخامت صفحة پاي ستون را برابر 2Cm درنظر مي گيريم.

براي مشاهده بخش اول مقاله اينجا كليك كنيد.

مشاهده ي كامل فرمولها در فايل پيوستي

مطالب مشابه ...فایل‌(های) پیوست شده
بارگذاري جرثقيل ها 76 ص.doc
نوع فایل .doc
دفعات دانلود 152
اندازه 1.47 MB

سلام خدمت همه ی عزیزان
من دوباره اومدم...تازه تر از همیشه...
بازم در خدمتتونمKhansariha (214)

(آخرین ویرایش در این ارسال: ۵-۹-۱۳۹۱ ۰۶:۱۸ عصر، توسط senior engineer.)
۲۹-۹-۱۳۹۰ ۱۱:۳۸ عصر
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول
 سپاس شده توسط navid ، aramesh ، ღمژگانღ ، ♔ αϻἰг κнаη ♔ ، persian_girl
 • aramesh
  آفلاین
 • کاربرسایت
 • ارسال‌ها: 2
 • تاریخ عضویت: آذر ۱۳۹۱
 • اعتبار: 0
 • تحصیلات:فوق لیسانس
 • علایق:
 • محل سکونت:
 • سپاس ها 1
  سپاس شده 7 بار در 2 ارسال
 • امتیاز کاربر: 0$
 • حالت من:حالت من
ارسال: #2
RE: بارگذاري جرثقيل 2
خیلی ممنون از فایل فرمولها...عالی بود

۵-۹-۱۳۹۱ ۰۹:۴۶ عصر
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول
 سپاس شده توسط senior engineer ، ღمژگانღ ، ♔ αϻἰг κнаη ♔ ، persian_girl ، taranel007
 • dariush9531
  آفلاین
 • کاربرسایت
 • ارسال‌ها: 2
 • تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
 • اعتبار: 0
 • تحصیلات:فوق لیسانس
 • علایق:
 • محل سکونت:
 • سپاس ها 0
  سپاس شده 8 بار در 2 ارسال
 • امتیاز کاربر: 0$
 • حالت من:حالت من
ارسال: #3
RE: بارگذاري جرثقيل 2
ممنون

(آخرین ویرایش در این ارسال: ۲۸-۱۱-۱۳۹۱ ۰۲:۱۸ صبح، توسط dariush9531.)
۲۸-۱۱-۱۳۹۱ ۰۲:۱۱ صبح
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول
 سپاس شده توسط persian_girl ، taranel007 ، senior engineer ، ღمژگانღ
 • dariush9531
  آفلاین
 • کاربرسایت
 • ارسال‌ها: 2
 • تاریخ عضویت: بهمن ۱۳۹۱
 • اعتبار: 0
 • تحصیلات:فوق لیسانس
 • علایق:
 • محل سکونت:
 • سپاس ها 0
  سپاس شده 8 بار در 2 ارسال
 • امتیاز کاربر: 0$
 • حالت من:حالت من
ارسال: #4
RE: بارگذاري جرثقيل 2
سلام
ممنون از بابت متن بارگذاری جرثقیل
فقط اگه زحمت نمیشه مراجع را به من معرفی نمایید
متشکر

۲۸-۱۱-۱۳۹۱ ۰۲:۱۵ صبح
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول
 سپاس شده توسط persian_girl ، taranel007 ، senior engineer ، ღمژگانღ
 • senior engineer
  آفلاین
 • مدیرکل سایت
  *******
 • ارسال‌ها: 16,405
 • تاریخ عضویت: مرداد ۱۳۹۰
 • اعتبار: 587
 • تحصیلات:لیسانس
 • علایق:نگاه کردن توی چشم...
 • محل سکونت:خونمون
 • سپاس ها 40812
  سپاس شده 37098 بار در 12451 ارسال
 • امتیاز کاربر: 1,035,949$
 • حالت من:حالت من
ارسال: #5
RE: بارگذاري جرثقيل 2
(۲۸-۱۱-۱۳۹۱ ۰۲:۱۵ صبح)dariush9531 گفته:  سلام
ممنون از بابت متن بارگذاری جرثقیل
فقط اگه زحمت نمیشه مراجع را به من معرفی نمایید
متشکر
لطفا فايل پيوستي رو دانلود كنيد.تمام فرمولها و منابع و مراجع لازم آورده شده
سلام خدمت همه ی عزیزان
من دوباره اومدم...تازه تر از همیشه...
بازم در خدمتتونمKhansariha (214)

۲۸-۱۱-۱۳۹۱ ۰۸:۳۹ صبح
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول
 سپاس شده توسط ღمژگانღ

برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید


مطالب مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  بارگذاري جرثقيل senior engineer 3 1,281 ۵-۹-۱۳۹۱ ۰۶:۱۹ عصر
آخرین ارسال: senior engineer

پرش به انجمن:

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان