تبليغات
تبلیغات در دانشجو کلوب محک :: موسسه خيريه حمايت از کودکان مبتلا به سرطان ::
جستجوگر انجمن.براي جستجوي مطالب دانشجو کلوپ مي توانيد استفاده کنيد 
برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید
 
امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

اثر عمق کاشت بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)

نویسنده پیام
 • ♔ αϻἰг κнаη ♔
  آفلاین
 • مدیرکل سایت
  *******
 • ارسال‌ها: 16,120
 • تاریخ عضویت: تير ۱۳۹۰
 • اعتبار: 1091
 • تحصیلات:زیر دیپلم
 • علایق:مبارزه
 • محل سکونت:ایران زمین
 • سپاس ها 34983
  سپاس شده 49177 بار در 13549 ارسال
 • امتیاز کاربر: 542,053$
 • حالت من:حالت من
ارسال: #1
اثر عمق کاشت بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)
اثر عمق کاشت بر جوانه زنی و سبز شدن علف هرز کاتوس (Cynanchum acutum)

مقدمه
بيولوژي علفهاي هرز و اهميت آن در مديريت طي سالهاي اخير مورد توجه زيادي قرار گرفته است. براي مديريت صحيح وكنترل اصولي علفهاي هرز شناسايي و شناخت عوامل محيطي مو¬ثر بر بيولوژي علف هرز اهميت دارد. اين دانش جهت پي بردن به پويايي علفهاي هرز بخصوص پويايي بذر آنها در خاك حائز اهميت است و باعث بهبود فعاليتهاي زراعي وباغی خواهد شد. آگاهي از بانك بذر و اكولوژي بذر علفهاي هرز مي تواند در بيان طول عمر آنها در خاك مفيد باشد. در اين زمينه نه تنها عوامل اكولوژيكي نقش مهمي را در زمينه تاثير روي خواب ثانويه بازي مي كنند، بلكه حتي باعث القاء اثر بازدارندگي در جوانه زني مي شوند. معلوم شده است كه نور، دما، محتواي آب خاك ودرجه فشردگي خاك از فاكتورهاي اصلي هستند كه جوانه زني بذور دفن شده را محدود مي كنند(8). در اين حالت ميزان جوانه زني از طريق عمق خاك محدود مي شود. دلايل بيولوژيكي براي درك اثر بازدارندگي عمق، هنوز بطور كامل مشخص نشده است. اما مسائلي از قبيل فقدان نور، كاهش تبادل گازها و حضور CO2 حاصل از فعاليتهاي بيولوژيكي خاك و همچنين كاهش ذخيره انرژي بذر در عمقهاي بالا در اين رابطه قابل ذكر است. گونه علف هرز نيز در اين رابطه نقش مهمي ايفا مي كند، بطوريكه بعضي گونه هاي هرز قابليت سبز شدن در دامنه وسيعي از عمق كاشت را دارند مثلاً معلوم شده است که علف هرز Trianthema portulacastrum تا عمق 9 سانتي متري قادر به جوانه زنی بوده است(3). يا Morrenia odorata در عمقهای کمتر از 10 سانتي متر به راحتی جوانه زنی کرده است(11). همچنين مطالعات نشان داده که Cirsium arvense تا عمق 6 سانتي متر قادر به جوانه زنی است(13). نتايج مشابهی نيز در مورد Jacquemontia گزارش شده است(10). از طرف ديگر بعضي بذور براي سبز شدن بايد نزديك سطح خاك باشند.
در بين علفهاي هرز چند ساله، علف هرز كاتوس با نام علمي Cynanchum acutum بعنوان علف هرزي مشكل ساز در سطح جهان و همجنين در بسياري از نقاط كشور ايران مانند مغان، اردبيل، آذربايجان، قزوين، كرمان، دماوند و ساوه مطرح است(1). بذور اين گياه بيضي شكل، مسطح و قهوه اي رنگ است و متصل به زوائد پر مانندي است كه از تغيير شكل ناف بوجود آمده اند. اين بذور داراي قدرت جوانه زني بالايي مي باشند که در انتشار اين گياه نقش بسزايي دارند، مطالعه روي خصوصيات جوانه زني بذر آن مطلوب بنظر مي رسد . از آنجا كه در اين زمينه تا كنون بررسي كاملي صورت نگرفته است اين تحقيق با هدف پي بردن به محدوده عمق جوانه زني آن به اجرا در آمد.

مواد وروش
اين آزمايش در مرداد و شهريور ماه سال 1383 در موسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي تهران، بخش تحقيقات علفهاي هرز صورت گرفت. به اين منظور بذور كاتوس از باغ كوثر قزوين جمع آوري شد. لازم بذكر است اين باغ در عرض جغرافيايي 6/ 14 ´ 19 º 32 و طول جغرافيايي 7 ´17/10 º 5 و ارتفاع 2073 متر از سطح دريا قرار گرفته است. بذور از ميوه هاي فوليكول كاتوس خارج و از اندامهاي پر مانند (coma) جدا شد و با قارچ كش كاربندازيم به نسبت يك در هزار بمدت 5-3 دقيقه ضد عفوني شد. سپس با آب مقطر شسته شد و براي مدتي در دماي اتاق قرار داده شد تا خشك شود.
آزمايش در گلدانهايي با قطر 12 و ارتفاع 10 سانتي متر انجام شد. خاك گلدانها مخلوطي از خاكبرگ، خاك مزرعه و كود دامي كاملا پوسيده به نسبت 25:10:25 بود. عمقهاي در نظر گرفته شده براي كاشت بذور به ترتيب: 5/0 ، 1 ، 5/1 ، 2، 5/2، 3، 5/3، 4، 5/4، 5، 5/5، 6، 5/6 سانتي متر بودند ودر هر گلدان 20 عدد بذر كاشته شد. بعد از كاشت بذور گلدانها به گلخانه با شرايط دمايي 2±c°30 در روز و2±c°22 در شب با فتوپريود طبيعي انتقال داده شد سپس آبياري به يك اندازه صورت گرفت. آبياري در روزهاي مختلف با توجه به شرايط خاك و جهت جلوگيري از خشك شدن بطور مداوم انجام شد. هر هفته تعداد بذور سبزشده ثبت گرديد. لازم بذكر است كه اين آزمايش تا 28 روز پس از كاشت ادامه پيدا كرد(11). بذر ها وقتي سبز شده در نظر گرفته مي شدند كه اندام هوايي در سطح خاك ظاهر مي شد.
آناليز آماري: آزمايش بصورت طرح كاملا تصادفي با 4 تكرار صورت گرفت. براي تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين ها از برنامه MSTATC استفاده شد. بر روي داده هاي شمارشي پيش از تجزيه واريانس، تبديل لگاريتمي انجام شد. مقايسه ميانگين ها با استفاده از آزمون LSD صورت گرفت.

نتایج وبحث
نتايج نشان داد كه پس از اتمام هفته اول، عمق5/0 سانتيمتر بالاترين درصد جوانه زني را داشته است(شكل 1). پس از پايان هفته دوم عمقهاي 5/0، 1و 5/1 سانتيمتر از لحاظ آماري تفاوت معني داري نداشتند(جدول 1). ولي پس از هفته سوم تغييراتي حاصل شد. بدين صورت كه بهترين وبالا ترين درصد جوانه زني در عمق 5/1 وپس از آن به ترتيب در عمقهاي 5/0 و 1سانتيمتر ظاهر شد(جدول 1). در پايان آزمايش يعني پس از 4 هفته، بالاترين درصد جوانه زني در عمق 5/1 سانتيمتر مشاهده شد و عمقهاي 1 و5/0 سانتيمتر در مرتبه بعدي قرار داشتند(جدول 1). با افزايش عمق درصد جوانه زني بطور منظمي كاهش پيدا كرد(شكل 1). بطوريكه در هفته چهارم درعمق 5/6 سانتيمتر، جوانه زني به صفر رسيد.نتايج بدست آمده در هفته اول كاملاً قابل توجيه است. زيرا عمق 5/0 سانتيمتر آب آبياري را جذب و بلافاصله شروع به جوانه زني كرده است. ولي ميزان آب لازم براي جوانه زني مطلوب، هنوز وارد عمقهاي بعدي نشده است. به مرور كه ميزان دسترسي به آب زياد شده و آب به عمقهاي بعدي نفوذ ميكند، در پايان هفته دوم هر سه عمق 5/0، 1و 5/1 سبز شدن تقريباً يكساني را نشان دادند. در هفته سوم بعلت پايين آمدن آب از سطح خاك در 2 عمق 5/1 و1 وتجمع آن بيشتر در عمق5/1، بالاترين درصد جوانه زني در اين عمق گزارش شده و پس از اتمام هفته چهارم نيز عمق 5/1 سانتيمتر همچنان اين روند را دارا بود وعمق 1 سانتيمتر كه رطوبت كمتري را نسبت به آن دارا بود، در مرتبه بعد و عمق 5/0 سانتيمتر نيز در رتبه سوم از لحاظ جوانه زني جاي گرفت. نتايج اين آزمايش با نتايج بدست آمده از مطالعه روي علف هرزMorrenia odorata، تا حدودي همخواني دارد. زيرا در اين گونه نيز حداكثر سبز شدن در عمق 5/0 تا 1 سانتيمتر بدست آمده است(11). نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه با افزايش عمق، درصد جوانه زني و سبز شدن كاهش مي يابد. طبق مطالعات ساير محققان در بسياري از گونه هاي هرز ديگر مانند Ampelamus albidus، Asclepias syriaca و Cucurbita texana نيز با افزايش عمق، جوانه زني كاهش پيدا كرد(5، 6، 7 و12). براي مثال Cucurbita texana در عمق 10 سانتيمتري خاك جوانه نزد(7) يا Ampelamus albidus در عمق بيشتر از 5 سانتيمتر نتوانست سبز شود(12).
اما دليل اصلي عدم جوانه زني در عمقهاي بيشتر، معمولاً ايجاد خواب ثانويه در بذر است . دليل القاي خواب ثانويه هنوز بطور كامل روشن نشده است. شايد دليل آن بخاطر سخت شدن تبادلات گازي با افزايش عمق باشد. بخصوص بنظر مي آيد كه اين قضيه ممكن است بعلت عدم وجود O2 يا افزايش ميزان CO2 كه ناشي از متابوليسم بذر است بوجود آيد. به بيان ديگر با افزايش عمق نسبت/CO2 O2 كاهش مي يابد. البته رفتار جوانه زني بذر با افزايش عمق ممكن است، به انرژي ذخيره شده در بذر نيز بستگي داشته باشد. چرا كه در آزمايشات معلوم گرديده، در بعضي گونه ها، حتي در عدم وجود اكسيژن كافي تنها با فراهم بودن انرژي لازم، متابوليسم بذر شروع شده است. بطور كلي نتايج مطالعات نشان داده است كه بجز چند استثناء(Sorgum halepense، Abutilon theopherasti، ‍Galium aparine، Geranium dissectum) سبز شدن بذور علفهاي هرز از بانك بذر، فقط در لايه 10 سانتيمتر بالاي خاك صورت مي گيرد(4).
بجز خواب ثانويه، دليل ديگر كاهش جوانه زني وسبز شدن دراعماق بالا، فساد ونابودي بذر ويا بذر جوانه زده مي باشد. كه البته ميزان وقوع اين موضوع، نسبت به خواب ثانويه بسيار كمتر است(4).
در يك نتيجه گيري كلي، مي توان گفت در شرايط نامناسب، مانند فشردگي خاك، غرقاب يا عمق بالاي بذر، بذرها از جوانه زني تا ايجاد شرايط مناسب، خودداري مي كنند. زيرا در اين شرايط جوانه زني، مخرب و براي گياهجه نابود كننده است. به محض دريافت علايم مناسب زيستي مانند نور، دما، بارندگي و... يا مسائل زراعي مناسب، مثل آماده سازي مناسب بستر بذر، بذرها جوانه زني خود را، آغاز مي كنند تا ريسكي براي بقاي گياه ايجاد نشود.

منابع:
1- شيمی، پ. 1382. مبارزه با علف هرز کاتوس(Cynanchum acutum) درباغات سيب. موسسه تحقيقات آفات وبيماريهای گياهی.
2. Baird, J. H. and R. Dickens. 1991. Germination and emergence of Virginia buttonweed (Diodia virginiana). Weed Sci. 39: 37-41.
3. Balyan, R. S. And V. M. Bhan.1986. Germination of horse purslane (Trianthema portulacastrum) in relation to temperature, storage conditions, and seedling depth. Weed Sci. 34: 513-515.
4. Benvenuti, S. and M. Macchia. 1998. Phytochrome mediated germination control of Daturea stramonium L. seeds. Weed Res. 38: 199-205.
5. Coble, H. D. and F. W. Slife. 1972. Development and control of Honeyvine milkweed. Weed Sci. 18: 352-356.
6. Evetts, L. L. and O. C. Burnside. 1972. Germination and seedling development of common Milkweed and other species. Weed Sci. 20: 371-378.
7. Oliver, L. R., S. A. Harrison, and M. Mcclelland. 1983. Germination of Texas gourd (Cucurbita texana) and its control in Soybean(Glycine max). Weed Sci. 31: 700-706.

مطالب مشابه ...
۲۱-۸-۱۳۹۰ ۰۸:۴۸ عصر
جستجو یافتن همه ارسال های کاربر اهدا امتیازاهدای امتیاز به کاربر پاسخ پاسخ با نقل قول
 سپاس شده توسط senior engineer

برای بروز رسانی تاپیک کلیک کنید


مطالب مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: بازدید: آخرین ارسال
  [مقاله] کاشت ، داشت و برداشت ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 2,541 ۲۲-۷-۱۳۹۱ ۱۰:۳۶ صبح
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  [دانلود] پاورپوینت کاشت داشت برداشت پنبه ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 2,114 ۱۰-۷-۱۳۹۱ ۰۸:۱۸ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔
  [مقاله] کاشت و تکثير گياهان زينتي ♔ αϻἰг κнаη ♔ 0 145 ۷-۷-۱۳۹۱ ۰۱:۳۴ عصر
آخرین ارسال: ♔ αϻἰг κнаη ♔

پرش به انجمن:

کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان